Velkommen til Hundeloggen

Siste registrerte hunder
Kurt Labrador retriver
Bayogi Drina Schäferhund
j Australsk cattledog
XO Avani Schäferhund
A-10-Pepsi Schäferhund
Hundeloggen er et nettsted for deg som driver aktivt med hund, profesjonelt eller som sport. Her kan du lese mer om hva vi kan tilby.

Produktet er fremdeles under utvikling, men du er velkommen til å registrere deg og begynne å ta i bruk funksjonene. For at produktet skal bli best mulig er vi avhengige av tilbakemeldinger fra dere brukere. På vårt Forum har vi opprettet kategorier for dette.

Inntil videre er medlemskap på Hundeloggen gratis. I fremtiden vil det trolig bli knyttet et mindre årlig abonnementsbeløp til tjenesten.

Noen av hundene i vår database:
Hundeloggen versjon 1.0
Tjenestehund.no©2007