Om Hundeloggen

Hundeloggen er stedet du kan samle alle opplysninger om hunden(e) din(e).

Kravet om dokumentasjon av utgifter, treninger og treningstid blir stadig mere aktuelt. I tillegg til å kunne tilfredstille dette behovet, gir Hundeloggen deg et unikt redskap i systematisering. Å føre treningsdagbok har vært vanlig innen idretten en mannsalder. Det er på tide at profesjonelle hundeførere også begynner å tenke i slike baner. I utgangspunktet er alle registrerte data om hunden tilgjengelige for alle, bortsett fra helseopplysningene og din treningsdagbok. Du kan reservere deg for all visning, slik at alle data kun vil være tilgjengelig for deg.

Din hunds CV

Din hund fortjener sin egen CV! Vis for hele hundeverden hvilken fantastisk hund du har og hvilke resultater dere har oppnådd. Registrer tester, prøver, konkurranseresultater og all annen informasjon som underbygger påstanden. Gi seriøse oppdrettere et redskap i utvelgelsen av avlsdyr.

Fotogalleri

Last opp foto av hunden din til Hundeloggen.

Denne unike samlingen av tjeneste-/brukshunder vil være et fint utstillingsvindu for oppdrettere som jakter på avlsmateriale.

Personvern

Ingen personopplysninger er tilgjengelig for andre med mindre du selv ønsker det. Hvis du lar din hunds opplysninger være tilgjengelig for andre vil andre kunne kontakte deg via din oppgitte epost adresse. Dette skjer i form av et skjema hvor din epost adresse ikke fremkommer for brukeren.

Funksjonalitet

Følgende funksjonalitet er tilgjengelig:

 • Registrer deg som medlem (må oppgi en gyldig e-postadresse).
 • Registrer inntil tre hunder med følgende informasjon
  • Reg.nr
  • Registrert navn
  • Navn i dagligtale
  • Far
  • Mor
  • Rase
  • Fødselsdato
  • Kjønn
  • Hjemmeside
  • Eier(e)
  • Kommentarer
  • Om disse opplysningene skal være synlig for andre eller ikke.
 • Hvis du velger at hunden skal være synlig for andre ligger den tilgjengelig og søkbar i vår database. Andre kan kontakte deg på e-post via et skjema på vår side (ingen synlig e-postadresse).
 • Hvis du velger at hunden ikke skal være synlig for andre er det bare du som har tilgang til opplysningene.
 • Legg inn inntil tre foto pr hund. Disse foto vil vises sammen med detaljopplysningene om hunden, samt vises blant de tilfeldige fotoene på startsiden (så fremt du ikke har reservert deg mot visning).
 • Registrere CV for hver av hundene (tester, prøver, konkurranseresultater mm.) og eventuelle utgifter knyttet til dette.
  • Dato
  • Kategori (bruksprøve, mentaltest, utstilling ol.)
  • Tittel
  • Resultat
  • Utgifter
  • Kommentarer
 • Før treningsdagbok for hver av hundene med følgende opplysninger:
  • Dato
  • Sted
  • Kategori (spor, rundering, feltsøk, agility osv)
  • Treningsmoment (markering, oppsøk, melding osv)
  • Kommentarer. Skriv i fritekst dine egne kommentarer, med muligheter for enkel formattering av tekst.
  • Ranger på en skala fra 1 - 5 hvor vellykket treningen var.
  • Registrer tidsforbruk i minutter
 • Før helsebok for hver av hundene med følgende opplysninger:
  • Dato
  • Kategori (vaksinering, skade, operasjon ol.)
  • Tittel
  • Resultat
  • Kommentarer
  • Kostnad
 • Øvrige kostnader
  • Registrer utgifter som ikke kan førs under CV eller helseregistreringer (forsikring, for ol.)
 • Statistikk over treningstid, kostnader osv.

 

Statistikk

Databasen inneholder 242 hundeiere som har registrert 162 hunder, 1063 treninger, 153 cv oppføringer og 130 registrerte helseoppføringer.
Hundeloggen versjon 1.0
Tjenestehund.no©2007